החלטות 2014 | לשחרר את היד מהמזוודה

אסף דבורי, בברלין כשנתיים, משורר, שותף בפרויקט ההרצאות 12 דקות