ברלין כמעבדת חירות | עיר מקלט

“מכל המקומות ההיסטוריים המטלטלים בעיר הזו, דווקא האיזור המאכלס שלל מופעים של בורגנות גרמנית וצרכנות קפיטליסטית אוניברסלית מהדהד עבורי קיום אחר, משוחרר וחופשי של יהדות”