החלטות 2014 | אל עצמי – בגרמנית

רואי וולמן, בברלין 4.5 שנים, אב מודאג