יומן קורונה ברלין: “אני מחכה ל’פתיחת השמיים’ בפאתוס שווה לזה שבמונח עצמו”

הילה להב, בברלין מ-2017, מוזיקאית ומשוררת