יומן קורונה ברלין: “הגבולות הממשיים נסגרו, אבל הרבה גבולות אחרים נפתחו”

משה סקאל, בברלין מספטמבר 2019, סופר ואיש אסטרטגיית תוכן דיגיטל בתחום התרבות