הסקר המקיף ביותר בקרב ישראלים בגרמניה מאשש את הדימוי: חילונים, משכילים — ושמאלנים

כ-85% מהישראלים (היהודים) בגרמניה הם חילונים (לעומת 46% מהיהודים בישראל); כ-62% בעלי תואר אקדמי (לעומת 46% בישראל) — ולא פחות מכ-70% הגדירו את השקפת-עולמם בהקשר הישראלי כ"שמאל"