ממשלת גרמניה מבהירה: אין בכוונתנו לשנות את מדיניות ההתאזרחות לישראלים

הממשלה דחתה את ההצעה של פולקר בק מהירוקים לאפשר לישראלים להתאזרח ולשמור על הדרכון הישראלי

ממשלת גרמניה השיבה בשלילה לשאילתה של חבר הפרלמנט מהירוקים פולקר בק, שביקש לאפשר לישראלים להתאזרח בלי לוותר על הדרכון הישראלי.

תשובת הממשלה מתפרשת על פני 40 עמודים, אך השורה התחתונה שלה היא:

״Die Bundesregierung plant keine Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht״

(הממשל המרכזי אינו מתכנן שינויים בחוקי האזרחות).

פולקר בק, יו״ר הוועדה ליחסי ישראל-גרמניה
צילום: Stefan Kaminski

במסמך מופיעים פרטים מעניינים, כמו למשל מספר הישראלים שקיבלו אזרחות גרמנית מאז שנת 2000 (33,321), לרבות חלוקה לשנים ולמדינות השונות בגרמניה. מהנתונים עולה כי רוב הישראלים המתאזרחים בגרמניה עושים זאת מתוקף סעיפים בחוק שלא מחייבים אותם לוותר על אזרחותם הישראלית (למשל מתוקף זכויות שנשללו ממשפחתם בזמן שלטון הנאצים). את חלקם של אלה שנדרשו לוותר על אזרחותם הישראלית על מנת לקבל אזרחות גרמנית ניתן לראות בטור הימני בטבלה למטה.

מספר הישראלים שקיבלו אזרחות גרמנית מאז שנת 2000. בטור הימני כמה מתוכם ויתרו על הישראלית (מתוך תשובה הממשלה)

בק מסר בתגובה, כי אם בשנת 2015, השנה האחרונה שלגביה נמסרו נתונים ובמהלכה קיבלו אזרחות גרמנית 1481 ישראלים, גם 97 האנשים מתוכם שנאלצו לוותר על אזרחותם הישראלית היו מורשים להמשיך להחזיקה — לא היה נגרם בכך שום נזק. ההיפך הוא הנכון לטענתו: היתה נחסכת עבודה בירוקרטית רבה. לדברי בק, ״איסור האזרחות הכפולה במקרה של ישראלים הוא אבסורדי במיוחד״ (יצוין כי הירוקים מתנגדים גם באופן כללי לאיסור האזרחות הכפולה בגרמניה, ואף הגישו הצעת חוק בנידון ביולי 2015).