היא הרי לא עזבה סתם, נכון?

אני לא מצליח להבין אם סבתא היתה ציונית, מהגרת עבודה או פליטה