לא באנו ליהנות: שיחה על אוכל גרמני ועל הנפש הגרמנית בכלל

פונקציונלי, צדקני, ילדותי – ד”ר עפרי אילני וד”ר אורי גנני מפרקים את המטבח הגרמני