למה מפגיני הימין בגרמניה צועקים ״Wir sind das Volk״ (״אנחנו העם״)?

ההקשרים ההיסטוריים והפוליטיים של הסיסמה משרתים היטב את ניסיון הימין לחדור למיינסטרים של הפוליטיקה הגרמנית