סקס, ספרות וכדורגל — הכוריאוגרפיה של הדור השלישי

האחד גדל במערב גרמניה עם תחושות עזות של אשמה ובושה, אבל לא הכיר יהודים באופן אישי. השני ניסה ככל יכולתו להתרחק מאתוס השואה הישראלי, אבל נמשך לנושא מזוויות מפתיעות. ביחד ערכו הסופרים נורברט קרון ועמיחי שלו את "לא נשכח נצא לרקוד", קובץ סיפורים שבו גרמנים וישראלים מתבוננים על עצמם — ואלה על אלה