בוקר אחד אתה מגלה שאתה כבר לא יכול לעזוב בכזאת קלות

מיכאל רימל, 33, במקור מחיפה, עוזר פרלמנטרי של נשיא הבונדסטאג