הטשטוש האפשרי בין היהודי לערבי

הישראלים בגרמניה ופליטי המזה"ת מהדהדים את אותו רקע תרבותי, פוליטי ואתני