הבנק שלא מתעניין רק בשורת הרווח

בנק שרוצה אתכם כבעלי מניות? שאכפת לו מאחריות אקולוגית ומדאגה לחלשים? שפועל מתוך תפישה של שקיפות ודמוקרטיה? נשמע אוטופי, אבל יש חיה כזאת