הקברים הסודיים של ברלין

על מקום קבורתם של שלושה אח״מים ידועים לשמצה, שאינם מצוינים במצבות, אך מוכרים ליודעי דבר