Willkommenskultur: הגירסה הגיקית

עזרה לפליטים לא חייבת להתבטא רק בתרומה, חלוקת אוכל או התנדבות במרכזי קליטה: ה-Migration Hub בשנברג הוא בית ליוזמות שונות שמבקשות לסייע לפליטים באמצעות כלים אינטרנטיים. גם אתם יכולים להצטרף למתנדבי המקלדת