מפלגה, את טובה לזרים? הבחירות בגרמניה מזווית המהגרים

אזרחות כפולה, זכות הצבעה, הקלות בקבלת תושבות קבע, הכרה בתעודות מקצועיות מחוץ לגרמניה ועוד — אלה עמדות המפלגות בנושאים שמשפיעים בצורה ישירה על מהגרים