המוח שלנו ומשבר הקורונה: מלכודת ושמה הטיה הסתברותית

למרבה הצער, המוח שלנו לא מצטיין בחשיבה סטטיסטית-הסתברותית. כתבה שישית בסדרה