במראה מצודד: מצודת שפנדאו, חריג בנוף הברלינאי

בהתחשב בהפצצות הכבדות שהיו מנת חלקה של ברלין, אין פלא שיש בה יחסית מעט מבנים מרשימים מן העבר. מצודת שפנדאו היא דוגמא חריגה שהשתמרה ללא פגע