שאלה של אנרגיה

למרות התדמית האקטיביסטית של העיר, רק כ-24 אחוז מבעלי זכות הבחירה בברלין טרחו להצביע במשאל העם על השליטה בתשתית החשמל. דווקא בהמבורג, קרב צמוד הסתיים בניצחון היוזמה האזרחית