הקלות חג המולד: גם הקורונה היא כלי להגדרת ה"גרמניוּת"

ההקלות בהגבלות הקורונה לכבוד חג המולד הן דוגמה לאסטרטגיות המתוחכמות שמעצבות את התפיסה בשיח הציבורי בגרמניה, שלפיה המורשת הנוצרית נחשבת לניטרלית — ואף הופכת להכרח ולאינטרס ציבורי. דעה