המורדת מסאטמר מתאקלמת בנויקלן: "לפעמים אני צריכה להזכיר לעצמי מאיפה באתי"

בנימין רייך, שנולד למשפחה חסידית בבני-ברק והיום הוא צלם ואמן רב-תחומי בברלין, בשיחת נפש עם דבורה פלדמן, שנמלטה מחסידות סאטמר בניו-יורק, כתבה על זה רב-מכר, ובונה לעצמה חיים חדשים בנויקלן