המדריך לטבעוני בברלין: מסעדה סינית ראויה אם אתם בכל מקרה בשנברג

״טיאנפוציוס״ טוענת לכתר המסעדה הסינית-צמחונית הראשונה שנפתחה בברלין, אבל בפועל היא כמעט מאה אחוז טבעונית