Normalisierung Baby

הגרמנים כבר התרגלו לכך שברלין מושכת גדודים של מהגרים, אבל לפעמים עדיין מופתעים מכמות הישראלים שבוחרים לגור בעיר. איך נראית הקהילה הישראלית המתפתחת מהצד השני? בחרנו להתחיל עם קהל אוהד – ברלינאים צעירים שלומדים עברית