DU-שיח (טור מס' 3)

האנו מופתע מכך שב-2013 פוליטיקאים ישראלים עוד משתמשים בשואה בהקשר להגירה מישראל. יונתן מנסה להסביר, אבל די מהר השיחה גולשת למזג האוויר. ישראלי וגרמני בורחים מקלישאה – אבל הפעם היא משיגה אותם