מדורת השבט

הזירה התוססת ביותר של הקהילה הישראלית בברלין נמצאת כיום בפייסבוק. לצד מידע יעיל, תמיכה ועזרה הדדית – מתפתחים שם לעתים גם קרבות אגרוף וירטואליים