ישו, הגרסה הארית

בראשית ימי הרייך השלישי ביקשו "הנוצרים-הגרמנים" לשמר את עיקרי הנצרות, אך להקנות להם משמעות חדשה, גרמנית-ארית. כנסיית הזיכרון על-שם מרטין לותר במריינדורף היא שריד ארכיטקטוני לזרם הנשכח הזה