העתיד הטבעי של הדברים הלאומיים — תערוכה וסדרת הרצאות

הפרויקט החדש של ה"דיאספורס" מנסה להציע עמדה הומוריסטית ואירונית לנושא כבד, מורכב ונפיץ