הנה זה בא: יוצרים ישראלים וסרטים בעברית בברלינלה ה-67

לקולנוע הישראלי תהיה השנה נוכחות מצומצמת יחסית לפסטיבל הקודם, אבל עדיין מדובר בנציגות מכובדת