הטופוגרפיה של הכפייה: תערוכת צילומים

בתערוכה Transforming מתעדת האמנית הדס תפוחי את תהליך הנורמליזציה שעברו אלפי אתרים ומחנות עבודה בכפייה שפעלו בברלין