למה הגישה של חלק ממבקשי האשרה הישראלים במשרד הזרים צריכה להדאיג גם אתכם

עובדים במשרד הזרים מתלוננים באופן לא רשמי על גישת ״מגיע לי״ ועל מקרים לא מעטים שבהם ישראלים שמבוקשם לא התמלא באופן מיידי, מאשימים את הפקידים בגזענות, אנטישמיות וכמובן גם בנאציות