יומן קורונה ברלין: “התחילו להגיע טלפונים מזוגות שחייבים דירה כי הם לא יכולים יותר לסבול אחד את השני”

ניצי בראוטמן, בברלין מ-2001, שמאית ומתווכת נדל”ן