״יש לנו את הכוח לשנות כל מבנה שיצרנו על הכדור הזה״

סטיב סבלה עבר דרך ארוכה ומפותלת כדי להיפרד מהנרטיבים שייחס בעבר לאמנות שלו. אבל כפלסטיני שגדל בעיר העתיקה בירושלים ומשתתף באירוע ישראלי-גרמני שנוגע באופן עמוק בשאלות של זהות — הוא לא יכול לאפשר לעצמו את לוקסוס האזרח הגלובלי