טרגדיה בהתהוות: הסיפור הסורי בקולנוע התיעודי

ביחס למבול התחקירים והדיווחים התקשורתיים, יש לסרטי התעודה יתרון בכך שהם מספקים תמונה מפורטת וממוקדת של מושא הסרט, תוך שהם מלווים אותו לאורך תקופה סוערת בחייו האישיים והפוליטיים