זכרון המקום

פליטים בגרמניה הם לא תופעה חדשה. גם הקריאה לדחותם אינה כזו. בשנות החמישים היא הושמעה אפילו כלפי פליטים גרמנים. כאז כך היום הדיון המתנהל בנושא ברחוב, בתקשורת ובבונדסטאג לא חף ממניעים נסתרים