סערת הפסטיבל הפלסטיני בברלין והעצומה הישראלית-יהודית נגד צנזורה

בשבועיים האחרונים נכתב פרק נוסף בוויכוח הממושך — והטעון במיוחד בהקשר הגרמני — על הגבולות שבין ביקורת פוליטית לגיטימית על ישראל לאנטישמיות ולהסתה