התנגשות בין-דורית

בעקבות משבר יוצאת אנה לחפש את חבריה משנות השישים העליזות, כדי לשכנע אותם לייסד מחדש את דירת השותפים שלהם. הצרות מתחילות כשמסתבר שמעליהם גרים שלושה סטודנטים "אמיתיים" וצעירים