יומן קורונה ברלין: "יש איזו אופוריה קלה באוויר, מגרש המשחקים העירוני נפתח לו לאטו"

שי לוי, בגרמניה מ-2013, מרכז פעילויות של מורים לעברית באירופה מטעם ארגונים יהודיים וההסתדרות הציונית העולמית