מדוע איני יכול לעמוד מנגד

כל מה שהפליטים והפליטות הרבים שהכרתי במסגרת ההתנדבות שלי מבקשים לעצמם, הוא לחיות בשלום ובביטחון