למה לי? אני לא אתם ואתם לא מעניינים אותי

מדוע המועצה המרכזית של יהודי גרמניה מעלה בתפקידה כגוף העליון המייצג את יהודי גרמניה