שנה חדשה: פחות מס סולידריות, יותר מס על זיהום

גם 2021 תהיה מלווה בהרבה אי-ודאות, אבל יש בכל זאת כמה דברים שברורים מראש. מיכלי הניג מעדכנת