דיכוי וחירות בפוטסדאמר שטראסה

תערוכת היחיד של האמן הבריטי-ניגרי ינקה שוניברה עוסקת במתח שבין רעיונות מהפכניים ליישומם בשטח, והדפוסים ההרסניים והרפטטיביים של ההתנהגות האנושית