בירוקרטיה גרמנית 2018: 10 עדכונים שכדאי להכיר

חוק חדש לשקיפות שכר, שינויים בחופשת הלידה ועוד – בדקו מה רלבנטי עבורכם

אחרי שהחלקתם (אנחנו מקווים שבטוב) ל-2018, ריכזנו עבורכם כמה עדכונים חשובים הקשורים לעלויות החיים ולזכויות אזרחיות בגרמניה, חלקם מתרחשים בכל שנה חדשה, אחרים קשורים לעדכונים חדשים בחוק:

1. חוק שקיפות שכר (חדש)

מהסטטיסטיקות הרשמיות עולה, כי נשים בגרמניה מרוויחות בממוצע כ-21% פחות מגברים. על מנת לקדם את השוויון בכלל ואת השוויון המגדרי בפרט בתחום השכר, יוכלו מועסקים בחברות של יותר מ-200 עובדים לדרוש מידע לגבי השכר של הקולגות שלהם, שעובדים באותו התפקיד. הרעיון הוא לאפשר זיהוי מוקדם של אי שוויון ואפליה.

באופן עקרוני מדובר בחוק מהפכני, ולכן ניתנה למעסיקים תקופה של חצי שנה להתכונן אליו, אולם הוא אינו חף ממגבלות, בלשון המעטה: המגבלה הגדולה ביותר היא שכאמור רק מי שמועסק בחברות גדולות יוכל להשתמש בחוק. לפי הסטטיסטיקות, מדובר בכ-35% בלבד מכוח העבודה בגרמניה. כמו כן, היות שהמטרה היא לקדם שוויון מגדרי, ניתן יהיה לקבל נתונים אך ורק על שכרם של בני המין השני. על מנת לקבל את הנתונים, על מגיש/ת הבקשה להראות שקבוצת ההשוואה מונה שישה אנשים לפחות. זמן העיבוד של הבקשה הוא עד שלושה חודשים, בתקופת ההרצה של החוק ניתן יהיה להגיש בקשה רק פעם בשלוש שנים, ובהמשך פעם בשנתיים. יתרה מכך, פריט המידע שיינתן למגישי הבקשה הוא השכר החציוני לתפקיד שלהם, כלומר נתון שאינו חושף את המשכורות הגבוהות ביותר שעמיתים לתפקיד מרוויחים. מגבלה נוספת של החוק היא, שהוא מחייב את המעסיקים למסור מידע, אך לא דורש מהם מחויבות לשוויון. כך שאמנם ניתן יהיה להשתמש במידע כראיה בתביעה, אך עם כל המגבלות נשאלת השאלה איזו השפעה תהיה לחוק.  

2. ההכנסה הפטורה ממס הכנסה עולה

ההכנסה הפטורה ממס הכנסה ליחיד עולה מ-8822 ל-9000 אירו בדיוק. עבור זוג נשוי שמגיש הצהרת מס משותפת עולה ההכנסה הפטורה ממס ל-18000 בדיוק (כלומר פי שניים מההכנסה הפטורה ליחיד).

3. שיעור התשלומים לביטוח הפנסיוני הציבורי יורד

שיעור התשלומים לביטוח הפנסיוני הציבורי יורד ל-18.6% מההכנסה, במקום 18.7%. ביטוח פנסיוני ציבורי הוא אחד מתשלומי החובה לעובדים בגרמניה. בשל העלויות הגבוהות, קבע המחוקק גבול עליון לתשלום. הגבול העליון לחובת התשלום עולה ב-2018 להכנסה חודשית של 6500 אירו במערב גרמניה ו-5800 אירו במזרח גרמניה. אם אתם מרוויחים יותר מהסכומים האלה, תחויבו בפועל בתשלומי ביטוח פנסיוני נמוכים מ-18.6% מההכנסה שלכם.

4. התקרה לתשלומי ביטוח בריאות ציבורי עולה

הגבול העליון לחובת ביטוח בריאות ציבורי עולה להכנסה חודשית של 4950 אירו. עובדים שכירים המרוויחים מעל סכום זה יוכלו לבחור בביטוח בריאות פרטי, ולא יחויבו בציבורי. מעבר לכך, היות שדמי הביטוח נקבעים לפי אחוז מההכנסה, ישנו גם גבול עליון לתשלום. גבול זה יבוסס מעתה על הכנסה חודשית של 4425 אירו בחודש, במקום 4350. המשמעות היא, שבביטוח הציבורי תשלמו אותם סכומים בין אם אתם מרוויחים 4426 אירו לחודש, ובין אם אתם מרוויחים 9500 אירו לחודש.

5. הורדה בדמי ביטוח הבריאות הציבורי (בחלק מהקופות)

התשלומים לביטוח הבריאות הציבורי מורכבים משלושה רכיבים: ביטוח בריאות (Krankenversicherungsbeitragssatz) בגובה של 14.6% מההכנסה, ביטוח סיעודי (Pflegeversicherung) בגובה של 2.25-2.75% מההכנסה, ו״סכום נוסף״ (Zusatzbetrag), שמטרתו למנוע גרעון. בשנת 2018 ניתנת לקופות החולים האפשרות להקטין את הרכיב האחרון לפי ראות עיניהן, כתלות במצב הקופה ובתחרות מול הקופות האחרות. בממוצע, מדובר על הורדה של 0.1%: משיעור ממוצע של 1.1% מההכנסה של רכיב הסכום הנוסף לשיעור ממוצע של 1.0% מההכנסה.

6. העלאת שכר המינימום במקצועות הסיעוד

במערב גרמניה ובברלין עולה שכר המינימום במקצועות הסיעוד מ-10.20 ל-10.55 אירו לשעה, במזרח גרמניה מ-9.55 ל-10.05 אירו לשעה.

7. שינויים בחופשת הלידה

מעתה יוכלו גם תלמידות וסטודנטיות לקבל חופשת לידה (Mutterschutz) בששת השבועות שלפני הלידה ובשמונת השבועות שלאחריה (עד כה היו זכאיות לחופשה שכירות ומי שמבוטחות דרך ה-KSK). במקרה של לידה של ילד עם צרכים מיוחדים תוארך החופשה שלאחר הלידה בשבועיים נוספים בהתאם לבחירת האם. כמו כן, בניגוד למצב הקיים כעת, בו יולדות מחויבות לקחת את החופשה (גם אם הן למשל עצמאיות שלא מקבלות כסף מהמדינה על תקופת ה-Mutterschutz), הן יוכלו לבחור האם ברצונן לקחת חופשה או להמשיך לעבוד.

8. העלאת קצבאות הילדים, אך הגבלת הזכאות הרטרואקטיבית

קצבאות הילדים עולות ב-2018 בשני אירו לחודש: 194 אירו לשני הילדים הראשונים, 200 אירו לילד השלישי, 225 אירו לכל ילד נוסף. בנוסף, שימו לב, חל שינוי בתקופת ההגשה הרטרואקטיבית: מ-2018 ניתן יהיה לבקש קצבאות ילדים רטרואקטיבית לתקופה מקסימלית של חצי שנה בלבד (בתנאי שניתן להוכיח זכאות עקרונית בתקופה המדוברת), ולא על פני כמה שנים כפי שהיה נהוג עד כה.

9. העלאת קצבאות הסעד

קצבאות הסעד המשולמות על-ידי הג’ובסנטרים (ALG II) עולות גם הן, כבכל שנה. קצבאות הסעד מורכבות מקצבה ומשכר דירה. העלייה המדוברת כאן היא עלייה בקצבה עצמה. הקצבה החדשה שתשולם למשק בית של אדם יחיד תהיה בגובה של 416 אירו לחודש, במקום 409 אירו בשנת 2017. הקצבה שתשולם לבני זוג החיים יחד תהיה בגובה של 374 אירו לחודש לאדם, במקום 368 אירו ששולמה בשנת 2017. הקצבאות המשולמות לילדים משתנות גם הן: ילדים עד גיל שש יקבלו קצבה בגובה של 240 אירו לחודש, ילדים בני 6-14 יקבלו 296 אירו לחודש, ילדים בני 14-18 יקבלו קצבה של 316 אירו, ובני 18-25 החיים יחד עם ההורים (וזכאים לקצבת סעד) יקבלו סכום של 332 אירו לחודש.  

10. ירידה בסכום ההשתתפות העצמית במקרים של הונאות אשראי ואונליין

במקרה של גניבת כרטיסי אשראי והונאה בבנקאות אונליין יחויבו בעלי הכרטיס או החשבון בסכום מקסימלי של 50 אירו במקום 150 אירו כיום, למעט במקרים יוצאי דופן שבהם יש חשד לגבי אמינות בעלי החשבון. על מנת לאפשר לבנק לטעון כי אכן מדובר במקרה יוצא דופן יהיה על הבנק לספק הוכחות.

האתר של מיכלי — מייעצת ומלווה בבירוקרטיה הגרמנית

תגובות