גרמניה 2017: השינויים הקטנים שכדאי להכיר

עלייה בשכר המינימום ובקצבאות, יותר הכנסה פטורה ממס ואפילו יום חופש נוסף — קבלו את העדכונים של השנה החדשה

בהיותה שנת בחירות, 2017 תהיה ככל השנה סוערת ועמוסת אי-ודאות בגרמניה. ויחד עם זאת, כינסנו עבורכם את השינויים והעדכונים שכבר ידועים מראש:  

עלייה בשכר המינימום

שכר מינימום הוא עניין חדש למדי בגרמניה: חוק שכר המינימום נכנס לתוקפו בתחילת 2015. החוק קובע שכר מינימום שעתי בגובה של 8.5 אירו. החל מ-1 בינואר 2017 יועלה שכר המינימום השעתי ב-34 סנט, כך ששכר המינימום השעתי החדש יעמוד על 8.84 אירו. הסיבה לכך היא שחוק שכר המינימום קובע כי בכל שנתיים יותאם שכר המינימום לעלויות המחיה בגרמניה.

עלייה בקצבאות הילדים

קצבאות הילדים יעלו בשני אירו לחודש החל מ-1 בינואר 2017: קצבת הילדים החודשית בסך 190 אירו עבור הילד הראשון והשני תועלה ל-192 אירו; קצבת הילדים עבור הילד השלישי, העומדת על 196 אירו, תועלה ל-198 אירו לחודש; וקצבאות הילדים עבור כל ילד נוסף יעמדו על 223 אירו לחודש, במקום 221 אירו לחודש. מועד תשלום קצבאות הילדים תלוי במספר ה״קינדרגלד״ שלכם וניתן לראותו כאן.

עלייה בקצבאות המחיה של הג’ובסנטר

קצבאות הג’ובסנטר מורכבות מקצבת מחיה ומשכר דירה. בכל שנה קלנדרית עולות קצבאות המחיה בכמה אירו, על מנת להתאימן לעלויות המחיה בגרמניה. ב-2017 תעלה קצבת המחיה החודשית הניתנת למשק בית של אדם אחד מ-404 ל-409 אירו. קצבת המחיה הניתנת למשק בית של מספר אנשים תעלה מ-364 ל-368 אירו לכל מבוגר, מ-234 ל-327 אירו לילדים בגירים עד גיל 25 המתגוררים אצל ההורים, מ-306 ל-311 אירו לילדים בין הגילאים 13 עד 18, ומ-270 ל-291 אירו לילדים בני שש עד 13. הקצבה החודשית עבור ילדים עד גיל 6 לא תשתנה ותמשיך לעמוד על 237 אירו.

הארכת המועד להגשת הצהרת מס שנתית

עד עתה חובה היה להגיש את הצהרת המס עד ל-31 במאי של השנה העוקבת (במידה ועשיתם זאת בעצמכם ולא דרך רואה/ת חשבון). החל מ-2017 המועד הוארך ל-31 ביולי, כך שהמועד להגשת הצהרת המס עבור 2017 הוא 31 ביולי 2018. עם זאת, את הצהרת המס עבור 2016 עדיין יש להגיש עד 31 במאי 2017. החל מכניסת השינוי לתוקף יתחילו רשויות המס לגבות קנסות על איחורים בהגשה.
אם אתם עובדים עם רואה/ת חשבון, יכולתם להגיש את הצהרות המס שלכם עד ל-31.12 של השנה העוקבת. מועד זה יוארך לסוף פברואר של השנה שלאחר מכן. כלומר, אם אתם עובדים עם רואה/ת חשבון, תוכלו להגיש את הצהרת המס עבור 2017 עד 28 בפברואר 2019.

העלאת ההכנסה הפטורה ממס הכנסה

בשנת 2016 עמדה ההכנסה השנתית הפטורה ממס הכנסה על 8652 אירו ליחיד ועל 17304 אירו לזוג נשוי שמגיש הצהרת מס משותפת. בשנת 2017 תעלה ההכנסה השנתית הפטורה ממס הכנסה ל-8822 אירו ליחיד ו-17644 אירו לזוג נשוי המגיש הצהרה משותפת. עלייה נוספת צפויה בשנת 2018, אז ההכנסה השנתית הפטורה ממס תעמוד על 9022 אירו ליחיד ו-18044 אירו לזוג נשוי.

עלייה במחירי ביטוח הבריאות הציבורי

ביטוח הבריאות הציבורי מורכב משני חלקים: ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. בשנת 2017 יעלו מחירי רכיב הביטוח הסיעודי בביטוח הציבורי ב-0.2% מההכנסה, כך שתשלמו לביטוח הסיעודי סך כולל של 2.55% מההכנסות שלכם. עבור מבוטחים מעל גיל 23 שאינם הורים לילדים העלייה גבוהה יותר ועומדת על 0.45% מההכנסה, כך שהתשלום לביטוח הסיעודי יעמוד על סך כולל של 2.8% מההכנסה.

עלייה במזונות שהורים מחויבים לשלם לילדיהם במקרה של פרידה וגירושין

גובה המזונות לילדים במקרה של פרידה וגירושין נקבע על ידי בית המשפט, ונגזר מהכנסות ההורה המחויב במזונות (בדרך כלל ההורה שהילדים לא בחזקתו). ב-2017 יעלה סכום המינימום למזונות, כך שלילדים עד גיל 6 תהיה זכאות למזונות בגובה 342 אירו בחודש במקום 335 עד כה; לילדים בין הגילאים 6 עד 12 תהיה זכאות למזונות בגובה 393 אירו במקום 384; ולילדים בין הגילאים 13 עד 18 תהיה זכאות למזונות בגובה 460 אירו במקום 450. ילדים בגירים עד גיל 25 הלומדים ולא גרים אצל ההורים יהיו זכאים למזונות חודשיים בגובה 735 אירו במקום 670.

יום חופש נוסף!

יום שלישי, 31 באוקטובר, יהיה  יום חג כללי השנה — לציון יום השנה ה-500 לרפורמציה הפרוטסטנטית. בדומה לימי ראשון וימי חג אחרים, מקומות עבודה, חנויות, משרדים ממשלתיים וכו׳ יהיה סגורים.

מיכלי — מייעצת ומלווה בבירוקרטיה הגרמנית

תגובות