מגזין שפיץ - Spitz Magazine

הנחיה חדשה: ישראלים לא צריכים לוותר על האזרחות הישראלית עבור דרכון גרמני

מאת מערכת שפיץ •

ידיעה מרעישה למדי לישראלים המתגוררים בגרמניה: מעתה אין צורך לוותר על הדרכון הישראלי על מנת להתאזרח

לפי הנחיה חדשה של משרד הפנים הגרמני, אזרחים ישראלים לא יידרשו עוד לוותר על אזרחותם הישראלית במסגרת הליך קבלת אזרחות גרמנית.

לפי החוק לעניני התאזרחות (Staatsangehörigkeitsgesetz), אחד התנאים לקבלת אזרחות גרמנית הוא ויתור על האזרחות שמבקש האזרחות הגרמנית מחזיק בה. מעבר למספר מצומצם של מקרים מיוחדים המוגדרים בחוק, כמו למשל במידה שהוויתור על האזרחות יוביל לפגיעה כלכלית מיוחדת, גם אזרחים ישראלים נדרשו עד כה לוותר על אזרחותם.

לאור ההנחיה החדשה, שנשלחה לכל המשרדים האחראים על הליכי התאזרחות בגרמניה באמצע חודש פברואר, אזרחים ישראלים כבר לא יידרשו להציג מקרה מיוחד על מנת לשמור על אזרחותם. ההנחיה מבוססת על סעיף אחר בחוק, המאפשר לא לוותר על האזרחות המקורית אם מתקיים ״עניין ציבורי״ (Öffentliches Interesse), כמו למשל במקרה של אזרוח ספורטאים מצטיינים.

על פי החוזר של משרד הפנים, מעתה ייחשבו היחסים המיוחדים בין גרמניה וישראל, והאחריות שבה גרמניה נושאת בעקבות השואה, כסיבה מספקת ל״עניין ציבורי״ בהקשר של שמירה על האזרחות הישראלית.

חשוב לציין, כי שאר המבחנים לצורך קבלת אזרחות (משך השהות בגרמניה, מצב כלכלי וכו’) ימשיכו להיות רלוונטיים גם לישראלים.

הנחיה ולא חוק, עו״ד אילאיל פרידמן

לדברי עו״ד אילאיל פרידמן, המתמחה בין השאר בנושאי הגירה, יש לשים לב כי מדובר בהנחיה ולא בחוק, כך שהיא יכולה גם להשתנות. לדבריה, לא ברור עדיין האם וכיצד יוכלו ישראלים שכבר ויתרו על אזרחותם על מנת להתאזרח בגרמניה, לקבל אותה בחזרה. כשהדברים יהיו ברורים יותר, נחזור ונעדכן.