מגזין שפיץ - Spitz Magazine

תשאירו את הכנסייה בכפר בבקשה

מאת גדי גולדברג •

רגע של גרמנית עם המתרגם גדי גולדברג

לפתגמים רבים בגרמנית אין מקבילה בעברית. הסיבה לכך קשורה כמובן בשוני העמוק בין שתי השפות, הנובע בין השאר מההבדלים בין התרבות הנוצרית ליהודית. הפתגם המוזר Die Kirche im Dorf lassen הוא דוגמא טובה לכך. מילולית משמעותו: להשאיר את הכנסייה בכפר. ואילו המשמעות השאולה היא: בל נגזים, הבה נישאר על קרקע העובדות. בדרך כלל משתמשים בפתגם הזה בתגובה לאמירה שנשמעת מוגזמת. למשל, אם מישהו מספר לכם שהוא חיכה לפחות שלושים שעות בתור למשרד הזרים עד שהפקיד הואיל בטובו לקבל אותו, אפשר לומר לו: !Jetzt lass doch die Kirche im Dorf (אל תגזים!). אבל אפשר להשתמש בביטוי הזה גם כדי לומר משהו כמו: הבה ננהג בתבונה ולא נקפוץ למסקנות נמהרות. אם שכן גרמני יוצא נגד השכן הזר שהעליב אותו, לטענתו, ודורש לסלק את כל הזרים מגרמניה, אפשר לענות לו: Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen (בוא ננהג בתבונה). מקור הביטוי ראשית כל בתפישה שלפיה הכנסייה היא מרכז החיים בכפר, ולכן יש להשאירה שם. אבל הציוריות שלו נובעת גם ממנהג העבר של הכנסייה הקתולית לערוך תהלוכות דת בכפרים. אם הכפר היה קטן, ולתהלוכה הצטרפו גם קהילות מהסביבה הקרובה, היו מוציאים את התהלוכה מהכפר וחגים סביבו, ואז הכנסייה (במובן של קהילת המאמינים) היתה יוצאת מחוץ לכפר. רבים התנגדו לניהול כזה של ענייני הדת, וביקשו להשאיר את חיי הכנסייה בכפר. מכאן, דרך אגב, נובע עוד ביטוי נאה בגרמנית: Mit der Kirche ums Dorf fahren. מילולית: לחוג עם הכנסייה סביב הכפר. וכפתגם: לעשות משהו מסובך יותר משנחוץ, ללכת בדרכים עקיפות במקום בדרך הישירה.

איור: עתליה לאופר
איור: עתליה לאופר