מגזין שפיץ - Spitz Magazine

הסקר המקיף ביותר בקרב ישראלים בגרמניה מאשש את הדימוי: חילונים, משכילים - ושמאלנים

מאת טל אלון •

כ-85% מהישראלים (היהודים) בגרמניה הם חילונים (לעומת 46% מהיהודים בישראל); כ-62% בעלי תואר אקדמי (לעומת 46% בישראל) - ולא פחות מכ-70% הגדירו את השקפת-עולמם בהקשר הישראלי כ״שמאל״

ממצאי הסקר המקיף ביותר שנערך בקרב ישראלים בגרמניה, המתפרסמים כאן לראשונה, מאששים לראשונה באופן מדעי כמה מהדימויים שדבקו בקהילה הזאת: חילונית, משכילה - ושמאלנית.

את הממצאים הראשוניים של המחקר, פרי שת״פ בין אוניברסיטת וופרטל והאוניברסיטה העברית בירושלים, הציגו ביום שישי האחרון פרופ’ עוזי רבהון ופרופ’ דני קרנץ במרכז משה מנדלסון בפוטסדאם. כ-600 ישראלים יהודים (ילידי ישראל ודוברי עברית) השתתפו בסקר המקוון, וכמה עשרות ישראלים נוספים בגרמניה לקחו חלק בראיונות עומק אישיים שנערכו על ידי פרופ’ קרנץ וקטיה חרבי. אגב, לאחר הצלבת נתונים ממקורות שונים ורבים, עורכות ועורכי המחקר הגיעו למסקנה כי מספר הישראלים בגרמניה כולה לא עולה על כ-16,000 - וזאת בניגוד לפרסומים שונים שבהם נטען כי אפילו בברלין לבדה המספרים גבוהים בהרבה.

אחד הממצאים המעניינים ביותר בסקר הוא העובדה ש-69.1% מכ-600 המשיבים מגדירים את השקפת-עולמם הפוליטית-חברתית בהקשר הישראלי כ״שמאל״, 22.4% כ״מרכז״ ורק 8.4% מהמשיבים הגדירו את השקפת-עולמם כ״ימין״ - ללא ספק התפלגות שונה באופן מובהק מזו המשתקפת מתוצאות הבחירות האחרונות בישראל.

84.7% חילונים, 77.9% לא צמים ביום כיפור

נתון מסקרן נוסף הוא ש-84.7% מהישראלים בגרמניה הם חילונים. 10.7% הגדירו עצמם כ״דתי במידה מועטה״, 3.9% ״דתי במידה בינונית״ ורק 0.7% הגדירו עצמם כ״דתי במידה רבה״ או ״רבה מאוד״. לשם השוואה, על פי מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מ-2009, רק 46% מהיהודים בישראל מגדירים עצמם כחילונים בעוד ש-32% כמסורתיים, ו-22% כדתיים או חרדים. כמו כן, בעוד ש-68% מהיהודים בישראל צמים תמיד ביום כיפור, 77.9% מהישראלים בגרמניה העידו כי אינם צמים אף פעם ביום כיפור.

61.6% בעלי תואר אקדמי - 46.5% מהם במדעי הרוח ובאמנויות

61.6% מהישראלים בגרמניה הם בעלי תואר אקדמי (BA ומעלה), וזאת לעומת 46% מכלל תושבי ישראל (על פי מחקר של ה-OECD מ-2012).

11. השכלה
11. השכלה

מעניין להבחין ש-46.5% מהמשכילים הישראלים בגרמניה השלימו את תאריהם בפקולטות למדעי הרוח והאמנויות, וזאת לעומת שיעור של 18.3% בלבד למדעי הרוח והאמנויות בקרב מקבלי התארים בישראל (על פי נתוני הלמ״ס לשנים 2013-2014).

11.1 השכלה תחום
11.1 השכלה תחום

ל-31.3% יש בני משפחה ילידי גרמניה

1. בני משפחה ילידי גרמניה
1. בני משפחה ילידי גרמניה

44.9% הגיעו לגרמניה בשלוש השנים האחרונות

9. ותק בגרמניה
9. ותק בגרמניה

58.5% היגרו לגרמניה בגילאי 25-34

8. גיל בעת ההגירה
8. גיל בעת ההגירה

רוב הישראלים זכו לתמיכת המשפחה והחברים בהחלטה להגר לגרמניה

7. תגובות של משפחה וחברים לבחירה בגרמניה
7. תגובות של משפחה וחברים לבחירה בגרמניה

סיבות כלכליות בראש המניעים לעזוב את ישראל

4. סיבות לעזיבת ישראל
4. סיבות לעזיבת ישראל

סיבות מקצועיות וכלכליות בראש המניעים לבחור בגרמניה

5. סיבות לבחירה בגרמניה
5. סיבות לבחירה בגרמניה

ל-54.4% יש הורים או סבים ניצולי שואה

2. הורים או סבים ניצולי שואה
2. הורים או סבים ניצולי שואה

ל-26.1% יש אזרחות גרמנית

12. אזרחות גרמנית
12. אזרחות גרמנית

ל-54% יש בן/בת זוג עם אזרחות גרמנית

13. בן/בת זוג עם אזרחות גרמנית
13. בן/בת זוג עם אזרחות גרמנית

45.6% שולטים בשפה הגרמנית בצורה טובה או טובה מאוד

14. שליטה בשפה הגרמנית
14. שליטה בשפה הגרמנית

פרופ׳ דני קרנץ ופרופ׳ עוזי רבהון צילום: קטיה חרבי
פרופ׳ דני קרנץ ופרופ׳ עוזי רבהון צילום: קטיה חרבי