מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

בית המשפט החוקתי של ברלין יחליט ב-16 בנובמבר אם לקיים בחירות חדשות

בית המשפט החוקתי של ברלין יודיע ב-16 בנובמבר האם יש לקיים בחירות חוזרות בעקבות הכשלים שהיו בבחירות ב-26 בספטמבר 2021.

אם ההחלטה תהיה שהבחירות הקודמות פסולות ויש לערוך אותן מחדש, יהיו לרשויות 90 יום לערוך בחירות חדשות מיום קבלת ההחלטה. תאריך שכבר הוזכר לבחירות החוזרות הוא יום ראשון, 12 בפברואר 2023. מכיוון שמדובר בבחירות חוזרות אין אפשרות לשינוי הרשימות או לרשימות חדשות.

במקביל, באוקטובר אמורה להתקבל החלטה האם יש צורך לבחור מחדש גם את חלק מהנציגים והנציגות שנבחרו לבונדסטאג מטעם ברלין בכ-300 קלפיות בעיר (מתוך כ-2300) שבהם התגלו כשלים.

• מקור: rbb