מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

את חשבון הגז של דצמבר תשלם הממשלה

לאור עליית מחירי הגז, הקבינט החליט השבוע על סיוע חירום שבמסגרתו חשבונות הגז של כל משקי הבית והעסקים הקטנים ישולמו בחודש דצמבר על ידי הממשלה.

התשלום יבוצע על פי נתוני חודש ספטמבר 2022, כדי למנוע מצב של צריכה מוגברת בשל ההטבה. לשוכרים שמשלמים מקדמות על השימוש בגז כחלק מהתשלומים הנלווים לשכר הדירה, ההטבה אמורה להיכלל בהתחשבנות על 2022 (שמבוצעת בדרך כלל באביב של השנה הבאה).

תשלום החשבונות בדצמבר הוא צעד מקדים שעליו הוחלט לאחר שהתברר כי ניתן יהיה להשלים את החקיקה הכרוכה בהגבלה המתוכננת של מחירי הגז (Gaspreisbremse) לשימוש בסיסי, וכנראה גם החשמל, לכל המוקדם במרץ 2023.

• מקור: zdf