מגזין שפיץ - Spitz Magazine

לכל הקצרים

תקרת מחירי האנרגיה אושרה - אלה הסעיפים המרכזיים בחבילת הסיוע

תקרת מחירי האנרגיה (Energiepreisbremse), חבילת הסיוע הענקית של הממשלה שנועדה לסייע לתושבי גרמניה לעבור את משבר האנרגיה בשלום, אושרה סופית בפרלמנט.

אלה עיקרי הדברים:

המחיר המקסימלי לקילוואט לשעה יעמוד על 12 סנט לגז ו-40 סנט לחשמל כל עוד תצרכו עד 80% מהצריכה החודשית הממוצעת שלכם בשנה הקודמת (מספטמבר 2022 לאחור, כדי למנוע ניפוח חשבונות מכוון).

על צריכה מעבר ל-80% יחולו מחירי השוק (כדי לעודד חיסכון).

הסיוע הממשלתי תקף בפועל מדצמבר 2022 עד אפריל 2024:

- בדצמבר 2022 רוב חשבונות הגז של משקי בית ועסקים קטנים משולמים על ידי הממשלה

- תקרת מחירי האנרגיה תיכנס לתוקף במרץ 2023, אבל אז תחול רטרואקטיבית גם על ינואר ופברואר 2023 ולכל הפחות עד אפריל 2024.

אין צורך לעשות דבר כדי ליהנות מהסיוע, החשבונות יתעדכנו או ישירות מול הספקים או דרך ההתחשבנות השנתית על ההוצאות מול חברת הניהול של הדירה.

בחלוף חצי שנה של ההטבות תבוצע הערכה של הנתונים וייתכנו שינויים והתאמות.

• מקור: Spiegel